Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để vùng Đồng bằng sông Hồng cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế?

A.

Cơ cấu kinh tế của vùng không còn phù hợp.

B.

Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch.

C.

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.

D.

Tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.