Ý nào sau đây là "duyên cớ "chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 ?

A.

 Sự phát không đồng đều các nước về kinh tế.

B.

Mâu thuẫn gay gắt về thị trường, thuộc địa.

C.

Thái tử Áo-Hung bị một phần tử Séc-Bi ám sát.

D.

Hình thành hai khối quân sự đối lập

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.