Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?

A.

Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

B.

Đưa cách mạng miền Nam phát triển nhảy vọt từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

C.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tất cả đều đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.