Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quạnh Trái Đất là gì?

A.

Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ cùng với con người.

B.

Khẳng định vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.

C.

Liên Xô là nước đi đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ.

D.

Mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk trang 11, suy luận. Cách giải: Năm 1961, Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà di hành vũ trụ I. Gagarin bay vòng quang trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Đây cũng là ý nghĩa lớn nhất của sự kiện này.  Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...