Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với phát triển kinh tế nước ta là:

A.

Nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế.

B.

Nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loại động thực vật.

C.

Liền kề cùng với nhiều nét tuông đồng văn hóa các nước.

D.

Qui định co bản thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với phát triển kinh tế nước ta là nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế tạo điều kiện thuận lợi giao lưu với các nước, thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sgk Địa lí 12 trang 16-17).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.