Yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới việc Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh

A.

Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

B.

Sự suy giảm về thế và lực của hai cường quốc Xô - Mĩ do chạy đua vũ trang.

C.

Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng trì trệ.

D.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 63, loại trừ. Cách giải: Nguyên nhân Liên Xô và Mĩ chấm dứt chiến tranh lạnh: Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên kéo dài hơn 4 thập kỉ đã làm cho cả hai nuớc quá tốn kém và suy giảm thế mạnh về nhiều mặt so với các cường quốc khác. Nhiều khó khăn và thách thức to lớn đặt ra trước hai nước do sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu... Kinh tế Liên Xô lúc này ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng. Sai lầm và chú ý: Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Ầu tan rã phải đến năm 1991. Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...