Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930-­1931

A.

Phong trào đã sử dụng hình thức vì trang khởi nghĩa và đã giành được chính quyền ở nông thôn Nghệ Tĩnh

B.

Phong trào đã có sự liên minh công – nông vững chắc

C.

Phong trào đã đánh bại thực dân Pháp và phong kiến tay sai

D.

Tất cả các yếu tố đó

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phong trào đã sử dụng hình thức vì trang khởi nghĩa và đã giành được chính quyền ở nông thôn Nghệ Tĩnh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.