Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn địa lý của Bộ Giáo dục và đào tạo

 • Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn địa lý của Bộ Giáo dục và đào tạo

Câu 1. Nước Việt Nam nằm ở
A. bán đảo Trung Ấn, khu vực cận nhiệt đới.
B. rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.
C. phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới.
D. rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới.
Câu 2. Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm
A. vùng đất, vùng biển, vùng trời. B. vùng đất, vùng biển, vùng núi.
C. vùng đất, hải đảo, thềm lục địa D. vùng đất liền, hải đảo, vùng trời.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi?
A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng.
B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.
C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.
D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ.
Câu 4. Đặc điểm đô thị hoá ở nước ta là
A. trình độ đô thị hoá thấp. B. tỉ lệ dân thành thị giảm
C. phân bố đô thị đều giữa các vùng. D. quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh.
Câu 5. Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đặc điểm chung của tự nhiên - Địa lí tự nhiên - Địa lý 12 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  3RNF402 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất - Địa lý 10 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  XC8W377 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp - Địa lý 12 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  42X7241 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ - Địa lý 12 - Đề số 11

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  0H154211 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tổng hợp địa lý kinh tế vùng - Địa lí kinh tế vùng - Địa lý 12 - Đề số 15

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  Q9B93015 15 Phút 10 câu
 • Trắc nghiệm Địa lý lớp 7 - Các môi trường địa lí: Châu Mĩ - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  L7DL32 20 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long - Địa lý 12 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  SSJ0362 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11 - Đề số 6

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  XAOP006 15 Phút 10 câu