Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Địa lý lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Trung Quốc.
B.Hoa Kì.
C.Bra-xin.
D.Liên Bang Nga.
A.Nông nghiệp, công nghiệp.
B.Công nghiệp và xây dựng.
C.Nông nghiệp và giao thông.
D.Công nghiệp và dịch vụ.
A.GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.
B.GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
C.GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
D.Năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
A.Chỉ số HDI của tất cả các nước đều tăng.
B.Chỉ số HDI của các nước có sự thay đổi.
C.Các nước phát triển có chỉ số HDI cao.
D.Các nước đang phát triển chỉ số HDI còn thấp
A. nợ nước ngoài nhiều.
B. GDP bình quân đầu người thấp.
C. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.
D. chỉ số phát triễn con người ở mức thấp
A.tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
B.đặc điểm tự nhiên, đặc điểm xã hội.
C.đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội.
D.trình độ phát triển kinh tế xã hội.
A.Công nghệ sinh học.
B.Công nghệ năng lượng.
C.Công nghệ hóa học.
D.Công nghệ vật liệu.
A. Các nước đang phát triển có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp và giảm dần
B. Các nước phát triển có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất thấp và có xu hướng tăng
C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển.
D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước là ổn định không biến động

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ