Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11 - Đề số 3

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11 - Đề số 3  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Địa lý lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ trung bình.
B.là chỉ số so sánh, định lượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của thế giới.
C.là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập bình quân đầu người qua các năm.
D.là chỉ số so sánh, định lượng về tuổi thọ, tỉ lệ biết chữ trung bình của dân số thế giới.
A.tỉ trọng khu vực III rất cao.
B.tỉ trọng khu vực II rất thấp.
C.tỉ trọng khu vực I còn cao.
D.đồng đều giữa các khu vực.
A.Đan Mạch, Thụy Điển, Anh.
B.Canađa, Braxin, Áchentina.
C.Thái lan, Hàn Quốc, Braxin.
D.Ấn Độ, Êtiôpia, Inđônêxia.
A. Nợ nước ngoài nhiều
B. GDP bình quân đầu người thấp
C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao
D. Chỉ số phát triển con người ở mức thấp
A. Trình độ phát triển kinh tế
B. Sự phong phú về tài nguyên
C. Sự đa dạng về thành phần chủng tộc
D. Sự phong phú về nguồn lao động
A.Đầu tư nước ngoài nhiều, tuổi thọ cao.
B.Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất.
C.Chỉ số phát triển con người (HDI) cao.
D.Thu nhập bình quân đầu người không cao.
A. khu vực I có tỉ trọng rất thấp.
B. khu vực III có tỉ trọng rất cao.
C. khu vực I có tỉ trọng còn cao.
D. khu vực II có tỉ trọng rất cao
A.Chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển ở Châu Á.
B.Kết quả của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
C.Công nghệ cao phát triển như vũ bão nhất là công nghệ cao.
D.Làm cho nền kinh tế thế giới chuyển sang nền kinh tế tri thức.
A.Châu Âu       
B.Châu Á.
C.Châu Mĩ       
D.Châu Phi

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ