Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển - Địa lý 10 - Đề số 5

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển - Địa lý 10 - Đề số 5  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Địa lý lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Theo chiều kim đồng hồ.
B.Ngược chiều kim đồng hồ.
C.Vĩ độ thấp về cực.
D.Vĩ độ cao về xích đạo.
A.

Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 1200

B.

Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 450

C.

Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 900

D.

Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng.

A.Vùng cực men theo bờ tây các đại dương chảy về phía xích đạo.
B.Vùng cực men theo bờ đông các đại dương chảy về phía xích đạo.
C.Vùng xích đạo men theo bờ tây các đại dương chảy về phía xích đạo.
D.Vùng chí tuyến men theo bờ tây các đại dương chảy về phía xích đạo.
A.0- 10 0Thuộc khu vực gần bờ tây của đại dương.
B.0- 20 0Thuộc khu vực gần bờ đông của đại dương.
C.300- 20 0Thuộc khu vực gần bờ tây của đại dương.
D.300- 40 0Thuộc khu vực gần bờ đông của đại dương.
A.Bán cầu Nam.
B.Bán cầu Bắc.
C.Vùng cực Bắc.
D.Vùng cực Nam.
A.Dao động thủy chiều lớn nhất.
B.Sóng biển xảy ra yếu nhất.
C.Dao động thủy chiều nhỏ nhất.
D.Sóng biển xảy ra mạnh nhất.
A.Ở vùng gió mùa.
B.Ở bắc bán cầu.
C.Ở nam bán cầu.
D.Ở cực.
A.Trăng tròn.
B.Trăng Khuyết.
C.Không Trăng.
D.Trăng Tròn hoặc không trăng.
A.

Động đất.

B.

Núi lửa.

C.

Áp thấp.

D.

Bão.

A.Nhật Bản nằm trong vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương.
B.Nhật Bản nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương.
C.Nhật Bản nằm trên nằm trên vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải.
D.Nhật Bản nằm trên đường di lưu, di cư của nhiều loài sinh vật.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ