Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 40: Địa lý ngành thương mại - Địa lý 10 - Đề số 12

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 40: Địa lý ngành thương mại - Địa lý 10 - Đề số 12  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Địa lý lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Hoa Kì, Ca- na-da, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp.

B.

Trung Quốc,Ca-na-da, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp.

C.

Trung Quốc, Thái Lan, Đức.

D.

Hoa Kì, Ca-na-da, Thái Lan, Đức.

A.

hàng hoá

B.

cung – cầu

C.

cầu – cung

D.

giá trị

A.Có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
B.Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.
C.Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.
D.Có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất.
A.

Có xu hướng tăng, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

B.

Có xu hướng giảm, sản xuất có nguy cơ đinh đốn.

C.

Có xu hướng tăng, kích thích mở rộng sản xuất.

D.

Có xu hướng giảm, kích thích mở rộng sản xuất

A.Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu.
B.Sự ra đời của tổ chức thương mại thế giới và nhiều tổ chức kinh tế ở các khu vực khác trên Thế giới cho thấy xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế đã trở thành một xu hướng quan trọng.
C.Trong những năm vừa qua, khối lượng buôn bán trên toàn thế giới, các nhóm nước phát triển, đang phát triển trên thế giới giảm liên tục.
D.A và B đều đúng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ