Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Địa Lý - THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết

Câu 1: Tự nhiên nước ta phân hóa đa dạng thành các vùng khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam, giữa miền núi và đồng bằng, ven biển, hải đảo là do
A. vị trí địa lí và hình thể nước ta. B. vị trí nằm trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc. C. lãnh thổ kéo dài theo chiều kinh tuyến. D. tiếp giáp với vùng biển rộng lớn và địa hình phân bậc rõ nét.

Câu 2: Loại thiên tai ít xảy ra ở vùng biển nước ta là:
A. Cát bay, cát chảy. B. Động đất. C. Sạt lở bò biển. D. Bão.

Câu 3: Những khối núi cao trên 2000 m đã
A. làm phong phú cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới của nước ta
B. làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên nhiệt đói của nước ta
C. tác động đến cảnh quan thiên nhiên nhiệt đói của nước ta
D. phá võ cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới của nước ta

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có các trung tâm công nghiệp nào?
A. Hạ Long, Cẩm Phả, Phúc Yên                       B. Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả.
C. Hải Phòng, Hạ Long, Thái Nguyên.               D. Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.

......

 

 

 

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ