Trắc nghiệm Địa Lý 12 Bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 20 phút - Đề số 2

Phần Địa Lý Việt Nam

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập môn Địa lý lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, cả nưóc tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng, phát triển kinh tế.

B.

Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, lại chịu ảnh hưởng  nặng nề của chiến tranh.

C.

Tình hình trong nước và quốc tế vào những năm cuối thập kỉ 70,  đầu thập kỉ 80 diễn biến hết sức phức tạp

D.

Chúng ta được sự giúp đỡ về kinh tế có hiệu quả của các nước  XHCN nên kinh tế thời kì này đã phát triển với tốc độ nhanh.

A.

Lào, Campuchia, Mianma, Đông timo.

B.

Brunây, Xingapo, Campuchia.

C.

Campuchia, Inđônêxia, Lào.

D.

Đông timo, Philippin, Lào.

A.

Khu vực I : 21,8%, khu vực II : 40%, khu vực III : 38,2%.

B.

Khu vực I : 43,8%, khu vực II : 21,9%, khu vực III : 34,3%.

C.

Khu vực I : 27,2%, khu vực II : 28,8%, khu vực III : 44%.

D.

Khu vực I : 23%, khu vực II : 38,5%, khu vực III : 38,5%.

A.

Chính sách khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên.

B.

Chính sách khoán sản phẩm theo từng khâu đến nhóm người lao động trong nông nghiệp.

C.

Chính sách khoán gọn theo đơn giá đến hợp tác xã nông nghiệp.

D.

Tất cả đều đúng. 

A.

Năm 1980.

B.

Năm  1990.

C.

Năm 1995.

D.

Năm  2000.

A.

Tăng liên tục

B.

Giảm liên tục

C.

Khồng có biến động

D.

Vừa tăng,vừa giảm

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...