Trắc nghiệm Địa Lý 12 Bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 40 phút - đề số 1

Phần Địa Lý Việt Nam

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập môn Địa lý lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Tăng trưởng không ổn định

B.

Tăng trưởng rất ổn định

C.

Tăng liên tục với tốc độ cao

D.

Tăng liên tục nhưng tốc độ chậm

A.

Thành viên 149.

B.

Thành viên 150.

C.

Thành viên 151.

D.

Thành viên 152.

A.

Sau nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.

B.

Sau chỉ thị 100 CT-TW.

C.

Sau Đại Hội lần thứ V của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

D.

Đại hội Đảng lần thứ VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

A.

Thu hút mạnh vốn đầu tư.

B.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế - kĩ thuật, bảo vệ môi trường.

C.

Phát triển ngóại thương.

D.

Thu hút mạnh vốn đầu tư và đẩy mạnh hợp tác kinh tế - kĩ thuật, bảo vệ môi trường hoặc phát triển ngoại thương.

A.

Khu vực kinh tế Nhà nước sang tập thể và tư nhân.

B.

Khu vực kinh tế tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước và tập thể

C.

Khu vực kinh tế tập thể, tư nhân sang khu vực kinh tế Nhà nước

D.

Kinh tế Nhà nước sang khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

A.

Khu vực I giảm dần tỉ trọng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

B.

Khu vực III luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP dù tăng không ổn định.

C.

Khu vực II dù tỉ trọng không cao nhưng là ngành tăng nhanh nhất.

D.

Khu vực I giảm dần tỉ trọng và đã trở thành ngành có tỉ trọng thấp nhất.

A.

cơ cấu cây trồng có chuyển biến tích cực.

B.

chăn nuôi phát triển trở thành ngành sản xuất chính.

C.

chuyển từ nước nhập khẩu gạo thành nưốc xuất khẩu gạo.

D.

thuỷ sản tăng trưởng với tốc độ nhanh.

A.

ASEAN, OPEC, WTO.

B.

ASEAN, NAFTA, WTO

C.

ASEAN, APEC, WTO.

D.

EU, OPEC, WTO.

A.

tháng 2 năml985.

B.

tháng 2 năm 1987.

C.

tháng 12 năm 1986

D.

tháng 12 năm 1998

A.

Lần thứ 12.

B.

Lần thứ 13.

C.

Lần thứ 14.

D.

Lần thứ 15.

A.

Tháng 5 năm 1993.

B.

Tháng 6 năm 1994.

C.

Tháng 7 năm 1995.

D.

Tháng 8 năm 1996.

A.

tháng 1 năm 1993.

B.

tháng 11 năm 1997.

C.

tháng 7 năm 1995.

D.

tháng 7 năm 1999.

A.

Trung Quốc, Mi-an-ma, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

B.

Thái Lan, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc.

C.

Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. 

D.

Ma-lai-xi-a, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, Trung Quốc.

A.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

B.

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

C.

Mậu dịch tự do Đông Nam Á.

D.

Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

A.

Chính sách khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên.

B.

Chính sách khoán sản phẩm theo từng khâu đến nhóm người lao động trong nông nghiệp.

C.

Chính sách khoán sản phẩm theo từng khâu đến nhóm công dân.

D.

Cả 2 câu A và B đều đúng. 

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ