Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô cơ - Tổng hợp Vô cơ 12 - Hóa học 12 - Đề số 13

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp vô cơ - Tổng hợp Vô cơ 12 - Hóa học 12 - Đề số 13  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Hóa học lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1

B.

B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối

C.

C. Tất cả các hidroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước

D.

D. Trong nhóm 1A, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs

A.

Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

B.

Có tính oxi hóa mạnh.

C.

Tác dụng mạnh với nước.

D.

Ở điều kiện thường là chất khí.

A.

A. HCOONa; Mg(NO3)2; HCl        

B.

B. Al2(SO4)3; MgCl2; Cu(NO3)2

C.

C. Zn(NO3)2; Pb(CH3COO)2; NaCl        

D.

D. NaOH; K2SO4; Cu(CH3COO)2

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ