Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Bài tập trắc nghiệm số 4 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 10. Chương 1 Nguyên tử do cungthi.vn biên soạn.

Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. [Ar] 3d54s2.
B. [Ar] 4s23d6.
C. [Ar] 3d64s2.
D. [Ar] 3d8.
A. 1s22s22p63s23p64s23d4.
B. 1s22s22p63s23p63d44s2.
C. 1s22s22p63s23p63d54s1.
D. 1s22s22p63s23p64s13d5.
A. 1s22s22p63s23p64s23d9.
B. 1s22s22p63s23p63d94s2.
C. 1s22s22p63s23p63d104s1.
D. 1s22s22p63s23p64s13d10.
A. X và Y đều là các kim loại.
B. X và Y đều là các phi kim.
C. X và Y đều là các khí hiếm.
D. X là một phi kim còn Y là một kim loại.
A. Kim loại.
B. Phi kim.
C. Khí hiếm.
D. Á kim.
A. Kim loại.
B. Phi kim.
C. Kim loại chuyên tiếp.
D. Kim loại hoặc phi kim.
A. 1s22s22p63s23p6.
B. 1s22s22p63s23p5.
C. 1s22s22p63s23p3.
D. 1s22s22p63s23p1.
A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1 : 1.
B. Chỉ có trong nguyên tử magie mới có 12 electron.
C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có 12 proton.
D. Nguyên tử magie có 3 lớp electron.
A. bằng tổng khối lượng các hạt proton và nơtron.
B. bằng tổng số các hạt proton và nơtron.
C. bằng nguyên tử khối.
D. bằng tổng các hạt proton, nơtron và electron.
A. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
B. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
C. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
D. Trac nghiem online - cungthi.vnH và Trac nghiem online - cungthi.vnHe.
A. số e – số p = 2.
B. số e – số n = 2.
C. số e – (số p + số n) = 2.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ