Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Bài tập trắc nghiệm số 4 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 10. Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - do cungthi.vn biên soạn.

Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.
B. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.
C. Oxi có số oxi hóa –2 trong mọi hợp chất.
D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên trái đất.
A. nhận 13 electron.
B. nhận 12 electron.
C. nhường 13 electron.
D. nhường 12 electron.
A. 10 – 20.
B. 20 – 30.
C. 30 – 40.
D. 40 – 50.
A. để làm nhiên liệu tên lửa.
B. để luyện thép.
C. trong công nghiệp hoá chất.
D. để hàn, cắt kim loại.
A. Cùng cấu tạo từ những nguyên tử oxi.
B. Cùng có tính oxi hóa.
C. Số lượng nguyên tử khác nhau.
D. Cả 3 điều trên.
A. Ở điều kiện thường, O2 không oxi hoá được Ag nhưng O3 oxi hoá được Ag thành Ag2O.
B. O3 tan trong nước nhiều hơn O2 gần 16 lần.
C. O3 oxi hoá được hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt).
D. Cả ba điều trên.
A. Số lượng nguyên tử nhiều hơn.
B. Phân tử bền vững hơn.
C. Khi phân hủy cho O nguyên tử.
D. Có liên kết cho nhận.
A. Sự oxi hóa ozon.
B. Sự oxi hóa kali.
C. Sự oxi hóa iotua.
D. Sự oxi hóa tinh bột.
A. 4Ag + O2 Trac nghiem online - cungthi.vn 2Ag2O
B. 6Ag + O3 Trac nghiem online - cungthi.vn 3Ag2O
C. 2Ag + O3 Trac nghiem online - cungthi.vn Ag2O + O2
D. 2Ag + 2O2 Trac nghiem online - cungthi.vn Ag2O + O2
A. Nếu nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ chuyển sang màu xanh.
B. Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột vào thì giấy chuyển sang màu xanh.
C. Có khí không màu, không mùi thoát ra.
D. Cả A, B và
E.
A. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.
B. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
C. Sát trùng nước sinh hoạt.
D. Chữa sâu răng.
A. Là hợp chất kém bền, dễ bị phân hủy thành H2 và O2 khi có xúc tác MnO2.
B. Là chất lỏng không màu.
C. Tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào.
D. Số oxi hoá của nguyên tố oxi là –1.
A. Tạo ra kết tủa và khí bay lên : H2O2 + MnO2 Mn(OH)2 + O2
B. Có bọt khí trào lên và có chất rắn màu đen (MnO2) : 2H2O2 2H2O + O2
C. Có bọt khí trào lên và tạo ra dung dịch không màu : 2H2O2 + MnO2 H2MnO4 + H2 + O2
D. Có bọt khí trào lên và có chất rắn màu đen (MnO2) : H2O2 H2 + O2
A. Là chất oxi hoá.
B. Là chất khử.
C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.
D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.
A. H2O2 + 2KI I2 + 2KOH
B. H2O2 + Ag2O 2Ag + 2H2O + O2
C. 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O
D. Cả A, B và C
A. H2O2 + 2KI I2 + 2KOH
B. Ag2O + H2O2 2Ag + H2O + O2
C. 2H2O2 2H2O + O2
D. H2O2 + KNO2 H2O + KNO3
A. Hiđro peoxit chỉ có tính oxi hóa.
B. Hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
C. Hiđro peoxit chỉ có tính khử.
D. Hiđro peoxit không có tính oxi hóa, không có tính khử.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ