Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng  

bao gồm các bài giảng:

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của Crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

các bạn cần nắm vững kiến thức và cách giải các dạng bài tập trong chương này. Đề thi là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong toàn bộ chương học giúp bạn ôn tập và thực hành lại kiến thức.

Nội dung đề thi:

A.

Fe2O3, KMnO4, Cu.

B.

Fe, CuO, Ba(OH)2.

C.

CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2.

D.

MgCO3, BaSO4, AgNO3.

A.

Không dùng thêm bất kì hoá chất nào.

B.

Chỉ dùng thêm 1 hoá chất.

C.

Chỉ dùng thêm 2 hoá chất.

D.

Chỉ dùng thêm 3 hoá chất.

A.

Manhetit, cacnalit, xiđerit, hematit.

B.

Manhetit, apatit, hematit, pirit. 

C.

Xiđerit, hematit, pirit, criolit.

D.

Manhetit, xiđerit, hematit, pirit.

A.

Cu + H2SO4 (đặc, t°)

B.

Cu(OH)2 + H2SO4

C.

Cu + O2 + H2SO4 (loãng)

D.

CuO + H2SO4

A.

Fe + HNO3 đặc nguội.

B.

Fe + Cu(NO3)2.

C.

Fe(NO3)2 + AgNO3.

D.

Fe + Fe(NO3)2.

A.

Dung dịch FeCl3.

B.

Dung dịch NaHSO4.

C.

Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

D.

Dung dịch HNO3 đặc, nguội.

A.

Manhetit.

B.

Xiđerit.

C.

Pirit sắt.

D.

Hematit.

A.

Đồng có tác dụng với axit HCl, nhưng chậm đến mức mắt thường không nhìn thấy.

B.

Đồng tác dụng với axit HCl hay H2SO4 loãng khi có mặt oxi.

C.

Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá.

D.

Xảy ra hiện tượng ăn mòn hoá học.

A.

Thể hiện nhiều trạng thái oxi hoá.

B.

Các nguyên tố chuyển tiếp và hợp chất thường có màu.

C.

Không có khả năng tạo phức.

D.

Có hoạt tính xúc tác.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ