Trắc nghiệm Hóa Học lớp 9 - Dẫn xuất của hiđrocacbon - Polime - Đề số 1

Trắc nghiệm Hóa Học lớp 9 - Dẫn xuất của hiđrocacbon - Polime - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Hóa Học lớp 9 do cungthi.vn biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.vn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

trong 100 ml rượu 45 độ có chứa 45 ml rượu etylic nguyên chất

B.

trong 45 ml rượu 45 độ có chứa 100 ml rượu etylic nguyên chất

C.

trong 100 ml rượu 45 độ có chứa 55 ml rượu etylic nguyên chất

D.

trong 55 ml rượu 45 độ có chứa 45 ml rượu etylic nguyên chất

A.

Phân tử có nhóm –OH

B.

Phân tử có hai nguyên tử oxi

C.

Phân tử có nhóm –OH kết hợp với nhóm C = O tạo thành nhóm –COOH

D.

Phân tử có nhóm C = O

A.

Trong phân tử có nguyên tử oxi

B.

Trong phân tử có nguyên tử oxi và nguyên tử hiđro

C.

Trong phân tử có nguyên tử oxi và nguyên tử hiđro và cac bon

D.

Trong phân tử có nhóm – OH

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ