Trắc nghiệm 30 phút Hóa lớp 11 - Hiđrocacbon không no - Đề số 9

Trắc nghiệm 30 phút Chủ đề Hiđrocacbon không no - Hóa lớp 11 - Đề số 9 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Hóa lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Hóa khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Hóa lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Axetilen và đồng đẳng của nó có công thức phân tử CnH2n-2.

B.

Liên kết ba trong phân tử ankin gồm 1 liên kết σ và 2 liên kết π.

C.

Ankin là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa một liên kết ba C≡C.

D.

Các ankin không tan trong nước.

A.

Trạng thái cơ bản.

B.

Lai hóa sp.

C.

Lai hóa sp2.

D.

Lai hóa sp3.

A.

3-metylbutanol-1.

B.

3-metylbutanol-2.

C.

2-metylbutanol-2.

D.

2-metylbutanol-1.

A.

Tỉ khối hơi của A và B đối với không khí như nhau.

B.

Số mol A − số mol B = số mol H2 phản ứng.

C.

Số mol O2 tiêu tốn khi đốt cháy A và B là như nhau.

D.

Khối lượng A = khối lượng B.

A.

X không xác định, thành phần phần trăm của X = 50%.

B.

X là C2H4, thành phần phần trăm không xác định.

C.

X là C4H8, thành phần phần trăm của X = 50%.

D.

Kết quả khác.

A.

Ankađien là những hiđrocacbon không no, mạch hở có 2 liên kết đôi trong phân tử.

B.

Những hiđrocacbon có 2 liên kết đôi trong phân tử là ankađien.

C.

Những hiđrocacbon có khả năng cộng hợp với hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.

D.

Ankađien liên hợp là những hiđrocacbon không no mạch hở, trong phân tử có 2 liên kết đôi cạnh nhau.

A.

4-etylpent-2-en.

B.

3-metyl hex-4-en.

C.

4-metyl hex-2-en.

D.

3-metyl hexan.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ