Trắc nghiệm 20 phút Hóa lớp 11 - Sự điện li - Đề số 4

Trắc nghiệm 20 phút Chủ đề Sự điện li - Hóa lớp 11 - Đề số 4 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Hóa lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Hóa khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Hóa lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

AlCl3 và CuSO4.

B.

NH3 và AgNO3.

C.

Na2ZnO2 và HCl.

D.

NaHSO4 và NaHCO3 

A.

NaNO3 và K2SO4.

B.

BaCl2 và Na2SO4.

C.

NH4NO3 và K2SO4.

D.

KCl và (NH4)2SO4.

A.

Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, HCl, CO2, Na2CO3.      

B.

Mg(NO3)2, HCl, BaCO3, NaHCO3, Na2CO3.

C.

NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2.

D.

NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ