Bài tập trắc nghiệm 45 phút Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường - Giáo dục công dân 11 - Đề số 6

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường - Giáo dục công dân 11 - Đề số 6  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Giáo dục công dân lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.sản xuất, tiêu dùng.
B.trao đổi mua – bán.
C.phân phối, sử dụng.
D.quá trình lưu thông.
A.lao động hao phí.
B.giá trị xã hội của hàng hoá.
C.chi phí sản xuất.
D.lượng giá trị của hàng hoá.
A.ở dạng vật thể.
B.hữu hình.
C.không xác định.
D.dịch vụ.
A.Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.
B.Chức năng thông tin cho các chủ thể kinh tế.
C.Chức năng kích thích sản xuất và tiêu dùng.
D.Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị.
A.Chức năng thông tin cho các chủ thể kinh tế.
B.Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị.
C.Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.
D.Chức năng kích thích sản xuất và tiêu dùng.
A.giá trị.
B.giá trị sử dụng.
C.giá trị trao đổi.
D.giá trị trên thị trường.
A.Người bán.
B.Người vận chuyển.
C.Người mua.
D.Người sản xuất.
A.

cung ứng hàng hóa phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

B.

mang hàng hóa ra thị trường bán

C.

mang hàng hóa ra thị trường bán và bán được

D.

cung ứng được hàng hóa có nhiều giá trị sử dụng

A.Thước đo giá trị.
B.Phương tiện cất trữ.
C.Phương tiện thanh toán.
D.Điều tiết tiêu dùng.
A.thời gian lao động cần thiết.
B.thời gian lao động xã hội.
C.thời gian lao động cá nhân.
D.thời gian lao động cá biệt.
A.biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.
B.giá trị của hàng hoá bán trên thị trường.
C.quan hệ về lượng giữa hàng và tiền.
D.tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận.
A.giá trị.
B.giá trị sử dụng.
C.giá trị cá biệt.
D.giá trị trao đổi.
A.

Giá trị trao đổi.

B.

Giá trị số lượng, chất lượng.

C.

Lao động xã hội của người sản xuất.

D.

Giá trị sử dụng của hàng hóa.

A.Thước đo giá trị.
B.Phương tiện lưu thông.
C.Phương tiện cất trữ.
D.Phương tiện thanh toán.
A.Mốt thời trang của hàng hoá.
B.Nhu cầu về hàng hoá.
C.Giá trị sử dụng của hàng hoá.
D.Giá trị của hàng hoá.
A.

Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán

B.

Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa

C.

Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán

D.

Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả

A.giá cả của hàng hóa.
B.lợi nhuận.
C.công dụng của hàng hóa.
D.mẫu mã của hàng hóa.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ