Đề thi thử THPTQG năm 2018 Môn Lịch Sử trường THPT Chuyên Thái Bình Lần 2 có lời giải chi tiết

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Lịch sử 10 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  D7RP1122 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược - Lịch sử 11 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  8MLK1112 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút SỰ HÌNH THÀNH TRẬT THẾ GIỚI MỚI VÀ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949) - Lịch sử 12 - Đề số 3

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  U7V1503 60 Phút 40 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X- XV - Lịch sử 10 - Đề số 6

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  YPVO736 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LA TINH (1945 - 2000) - Lịch sử 12 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  HAM1007 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) - Lịch sử 10 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  JJ5J627 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII - Lịch sử 10 - Đề số 8

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  UGB6818 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII - Lịch sử 10 - Đề số 2

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  GI54802 15 Phút 10 câu