Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) - Lịch sử 10 - Đề số 8

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) - Lịch sử 10 - Đề số 8  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ biên cương
B.Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn.
C.Giữ lệ thần phục, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.
D.Hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi.
A.Triều Lý      
B.Triều Trần
C.Triều Lê sơ      
D.Triều Nguyễn
A.Đại Nam
B.Đại Việt
C.Việt Nam
D.Nam Việt
A.Bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo
B.Bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị
C.Bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc
D.Bảo vệ tài sản và tính mạng của nông dân làng xã
A.Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước.
B.Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ đất nước và quân bảo vệ kinh thành.
C.Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm quân) và quân chính qui, bảo vệ đất nước (ngoại binh).
D.Một bộ phận: quân chính qui đảm nhiệm 2 nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước.
A.Ngô Quyền.
B.Đinh Bộ Lĩnh.
C.Đinh Liễn.
D.Lê Hoàn.
A.Coi trọng đến việc bảo vệ an ninh đất nước
B.Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc
C.Cho phép các tù trưởng miền núi lập thành vùng tự trị
D.Chăm lo đến đời sống nhân dân
A.Nhà Lý.
B.Nhà Trần.
C.Nhà Lê Sơ.
D.Nhà Đinh – Tiền Lê.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 - Lịch sử 12 - Đề số 12

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  J7ZC8012 60 Phút 40 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) - Lịch sử 10 - Đề số 10

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  JJ5J6210 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000) - Lịch sử 12 - Đề số 4

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  2QS8304 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) - Lịch sử 10 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  PWFS901 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp - Lịch sử 11 - Đề số 10

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  KO5C10210 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử 11 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  XSM2211 15 Phút 7 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp - Lịch sử 11 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  KO5C1027 15 Phút 10 câu
 • Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - LSVN: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1873LSVN: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  L8LS11 16 Phút 8 câu