Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông - Lịch sử 10 - Đề số 6

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông - Lịch sử 10 - Đề số 6  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Chữ tượng hình, chữ tượng thanh, chữ tượng ý.
B.Chữ tượng hình, chữ tượng ý, chữ tượng thanh.
C.Chữ tượng ý, chữ tượng hình, chữ tượng thanh.
D.Chữ tượng thanh, chữ tượng ý, chữ tượng hình.
A.Chữ tượng hình.
B.Chữ tượng ý.
C.Chữ cái A, B, C
D.Chữ hình nêm.
A.Cộng hòa quý tộc.
B.Dân chủ chủ nô.
C.Quân chủ lập hiến.
D.Chuyên chế cổ đại.
A.Nông dân công xã.
B.Nô lệ.
C.Quý tộc.
D.Tăng lữ.
A.Nông nghiệp là ngành kinh tế giữ vai trò chủ đạo.
B.Thủ công nghiệp là ngành kinh tế giữ vai trò chủ đạo.
C.Thủ công nghiệp và thương nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo.
D.Nông nghiệp đóng vai trò bổ trợ cho thủ công nghiệp.
A.Vua chuyên chế.
B.Tầng lớp tăng lữ.
C.Pha-ra-ông.
D.Thiên tử.
A.Là cái nôi của nền văn minh nhân loại.
B.Có nhiều đóng góp cho nhân loại về chữ viết và toán học.
C.Những thành tựu về khoa học của người phương Đông đặt nền tảng cho sự ra đời của các ngành khoa học sau này.
D.Thể hiện rõ tính tập quyền, chuyên chế của nhà nước cổ đại phương Đông.
A.Khoảng thiên niên kỉ IV-III TCN.
B.Khoảng thiên niên kỉ III-II TCN.
C.Khoảng thiên niên kỉ IV TCN.
D.Khoảng thiên niên kỉ II-I TCN.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ