Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Lịch sử 10 - Đề số 3

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Lịch sử 10 - Đề số 3  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 10 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.Mâu thuẫn giữa tư sản với quý tộc phong kiến.
B.Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với Tăng lữ và Quý tộc.
C.Mâu thuẫn giữa các lực lượng tiến bộ trong xã hội với chế độ phong kiến.
D.Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc, tăng lữ.
A.Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền.
B.Phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền.
C.Phái Girôngđanh nắm chính quyền.
D.Phái Giacôbanh nắm chính quyền.
A.Đẳng cấp tăng lữ .
B.Đẳng cấp quý tộc.
C.Đẳng cấp thứ 3.
D.Đẳng cấp bà la môn.
A.Kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh.
B.Công cụ và phương thức canh tác thô sơ.
C.Dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông.
D.Kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh.
A.Quân chủ chuyên chế.
B.Quân chủ lập hiến.
C.Cộng hòa tư sản.
D.Chế độ cộng hòa.
A.Đề cao quyền tự do bình đẳng của con người
B.Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C.Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tu san.
D.Bao ve quyen loi cho giai cap vo san.
A.Quân chủ lập hiến.
B.Cộng hoà tư sản.
C.Quân chủ chuyên chế.
D.Độc tài quân sự.  
A.Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
B.Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu
C.Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì
D.Quy định mức lương tối đa cho công nhân
A.Tư sản, nông dân, công nhân.
B.Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.
C.Tư sản, quý tộc phong kiến, nông dân.
D.Công nhân, nông dân và thợ thủ công.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ