Bài tập trắc nghiệm 15 phút CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LA TINH (1945 - 2000) - Lịch sử 12 - Đề số 14

Bài tập trắc nghiệm 15 phút CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LA TINH (1945 - 2000) - Lịch sử 12 - Đề số 14  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Mở đầu thời kỳ đấu tranh giành độc lập ở châu Phi thế kỉ XX.

B.

Chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị tan rã.

C.

 Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai.

D.

Thành lập nước cộng hòa đầu tiên ở châu Phi.

A.

Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mĩ.         

B.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở Châu Phi với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân.         

C.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ và hầu hết các nước đã giành được độc lập.         

D.

Phong trào giải phóng dân tộc ở đây đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.  

A.

Ngày 8/8/1977.      

B.

Ngày 8/8/1997.        

C.

Ngày 8/8/1967.        

D.

Ngày 8/8/1987.

A.

Phòng ngự bị động.

B.

Chủ động tấn công.

C.

Tiêu thổ kháng chiến.

D.

Phòng ngự tích cực.

A.

Lực lượng vũ trang giưc vai trò quyết định. 

B.

Điều kiện chủ quan đóng vai trò quyết định. 

C.

 Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định.

D.

Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt.

A.

Đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế.

B.

Từ thân phận thuộc địa trở thành những nước độc lập.

C.

Thái Lan giành được độc lập từ tay Anh, Pháp.

D.

Tham gia vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

A.

Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

B.

Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

C.

Sự ra đời khối ASEAN.

D.

Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

A.

họ vừa mới trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ.

B.

họ muốn tạo ra môi trường, điều kiện thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác.

C.

hòa bình là điều kiện thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác.

D.

hòa bình thế giới là kết quả của một quá trình đấu tranh.

A.

Tiến bộ nhanh chóng.

B.

Tiến bộ không đáng kể.

C.

Không có tiến bộ.

D.

 Kinh tế đi xuống.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ