Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử 11 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử 11 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

nước Mỹ thực hiện chính sách trung lập.

B.

nhà nước can thiệp tích cực và đời sống kinh tế.

C.

nước Mỹ có tiềm lực kinh tế mạnh.

D.

mâu thuẫn giai cấp được xoa dịu.

A.

Năm 1932, sản xuất công nghiệp Đức giảm 47%.

B.

Năm 1919, Đảng Quốc xã Đức thành lập.

C.

Năm 1933, Hít-le làm Thủ tướng nước Đức.

D.

Năm 1933, Hin-đen-bua làm Tồng Thống nước Đức.

A.

mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận.

B.

mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với nhau.

C.

mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận.

D.

mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước thuộc địa.

A.

Thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản ngày càng bị thu hẹp.

B.

Sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu.

C.

Các nước tư bản đẩy lùi được phong trào cách mạng của quần chúng.

D.

Các nước tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất một cách hợp lí.

A.

 Thi hành rộng rãi các quyền tự do dân chủ.

B.

 Hợp tác với Đảng Cộng sản để giải quyết những mâu thuẫn xã hội, tập trung phát triển kinh tế.

C.

 Xóa bỏ chính sách phân biệt chủng tộc.

D.

 Ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh vì tiến bộ xã hội.

A.

 Tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

B.

 Kêu gọi tư bản nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp theo những hợp đồng dài hạn.

C.

 Cho phép phát triển tụ do hóa một số ngành công nghiệp mà không cần có những hợp đồng thỏa thuận.

D.

 Tập trung vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn bằng kí kết những hợp đồng về thị trường tiêu thụ với chủ tư bản.

A.

Chính sách “thắt lưng buộc bụng”.

B.

Chính sách mới.

C.

Chính sách phát xít hóa bộ máy nhà nước.

D.

 Chính sách trung lập.

A.

         các nước Tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất.

B.

         sản xuất một cách ồ ạt, chạy theo lợi nhuận trong những năm 1924-1929 dẫn đến cung vượt qua cầu.

C.

         người dân không đủ tiền mua hàng hoá.

D.

         tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918-1923.

A.

Duy trì trật tự thế giới mới.

B.

Tăng cường an ninh giữa các nước.

C.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế.

D.

Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ