Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tổng hợp Lịch sử Việt Nam - Lịch sử 12 - Đề số 11

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tổng hợp Lịch sử Việt Nam - Lịch sử 12 - Đề số 11  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

 Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 5-1941.

B.

Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12-3-1945.

C.

 Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1939.

D.

Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1940.

A.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B.

Việt Nam Quốc Dân đảng.

C.

Đảng Cộng sản Việt Nam.

D.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

A.

Chiến thắng Điện Biên Phủ.

B.

Cuộc kháng chiến chống Mĩ.

C.

Hội nghị Giơnevơ.

D.

Cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ.

A.

 độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

B.

 giải phóng dân tộc, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

C.

 dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

D.

 giải phóng dân tộc, giải phóng tất cả các giai cấp khỏi thân phận nô lệ.

A.

 Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc xai bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919).

B.

 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920).

C.

 Nguyễn Ái Quốc tham gia bỏ phiếu sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

D.

 Nguyễn Ái Quốc thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính Đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).

A.

         phát triển nhanh chóng.

B.

          ổn định, phát triển.

C.

         suy thoái, khủng hoảng.

D.

         có bước phát triển mới.

A.

Chia cắt đất nước khẳng định sự tự cường của các địa phương.

B.

Thống nhất đất nước luôn được thực hiện bằng biện pháp hoà bình.

C.

Chia cắt đất nước diễn ra thường xuyên do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo.

D.

Thống nhất đất nước là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ