Bài tập trắc nghiệm 15 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 - Lịch sử 12 - Đề số 7

Bài tập trắc nghiệm 15 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 - Lịch sử 12 - Đề số 7  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Thay thế chế độ trung thu lương thực thưa bằng thuế lương thực.

B.

Xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiểm soát bằng pháp luật.

C.

Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước.

D.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và giao thông vận tải.

A.

Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam.

B.

Đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội cần xây dựng đất nước giàu mạnh - dân chủ - văn minh.

C.

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

D.

Nước ta không thay đổi mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội nhưng thực hiện thông qua việc xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

A.

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

B.

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực.

C.

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

D.

Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

A.

 “Vì lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, mở rộng quan hệ quốc tế trên cơ sở bình đẳng và hai bên cùng có lợi”.

B.

 “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”.

C.

 “Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, mở rộng quan hệ trên cơ sở luật pháp quốc tế và hai bên cùng có lợi”.

D.

 “Đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, bình đẳng, mở rộng quan hệ quốc tế và nguyên tắc các bên cùng có lợi”.

A.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí dựa trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

B.

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước        

C.

Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường.

D.

Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

A.

Hội nghị lần thứ 24 ban chấp hành trung ương Đảng (9 – 1975).

B.

Hội nghị lần thứ 21 ban chấp hành trung ương Đảng (7 – 1973).

C.

Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11 – 1975).

D.

Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành trung ương Đảng (1 - 1959).

A.

Tạo khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ ngoại giao.

B.

Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D.

Tiếp tục hoàn thành thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

A.

         Mĩ và nhân dân Lào.

B.

         Mặt trận Lào yêu nước với phái hữu Viêng Chăn

C.

         Mặt trận Lào yêu nước với đế quốc Mĩ.

D.

         Đế quốc Mĩ với các lực lượng ở Lào.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ