Bài tập trắc nghiệm 45 phút CÁCH MẠNG KHOA - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA - Lịch sử 12 - Đề số 8

Bài tập trắc nghiệm 45 phút CÁCH MẠNG KHOA - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA - Lịch sử 12 - Đề số 8  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 12 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

         Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

B.

         Sự chênh lêch về trình độ khi tham gia hội nhập.

C.

         Vấn đề sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay nợ.

D.

         Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới.

A.

Yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thời kì “Chiến tranh lạnh”.

B.

Nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

C.

Kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XVIII – XIX.

D.

Bùng nổ dân số, cạn kiệt tài nguyên.

A.

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

B.

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

C.

Sự phát triển và những tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

D.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.

A.

đặt ra yêu cầu phải cải cách để nâng cao sức cạnh tranh.

B.

cơ cấu kinh tế các nước có sự chuyển biến.

C.

nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

D.

thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.

A.

Các nhà khoa học công bố "Bản đồ gen người".  

B.

Công nghệ ezim ra đời.  

C.

Cừu Đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính.

D.

Các nhà khoa học đã công bố công nghệ "đột biến gen".

A.

Mĩ.         

B.

Pháp.    

C.

Liên Xô.         

D.

Anh.

A.

chế tạo ra vũ khí và phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chiến tranh hiện đại.

B.

đáp ứng yêu cầu nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

C.

chế tạo ra công cụ sản xuất mới.

D.

 đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

A.

         Làm thay đổi một cách co bản các nhân tố sản xuất.

B.

         Làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.

C.

         Tạo nên sự tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

D.

         Dần đến những thay đổi về co cấu kinh tế, co cấu lao động.

A.

 Phát minh hóa học.                                        

B.

 Cách mạng xanh.

C.

 Phát minh sinh học.                                        

D.

 Tạo ra công cụ lao động mới.

A.

Khoa học - Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.  

C.

Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.

D.

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

A.

Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.

B.

Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.

C.

Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

D.

Mở ra xu thế toàn cầu hóa.

A.

Kĩ thuật trở thanh lực lượng sản xuất trực tiếp.

B.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C.

Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học - công nghệ.

D.

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

A.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B.

Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật.

C.

Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các vĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh.

D.

Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển.

A.

 Sự bùng nổ dân số.

B.

Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

C.

Nhu cầu của sản xuất vũ khí.

D.

Yêu cầu của phát triển sản xuất.

A.

Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người.

B.

Nạn khủng bố phổ biến, tình hình thế giới căng thẳng.

C.

Gây ra ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật mới, vũ khí hủy diệt loài người.

D.

Gây ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

A.

“cách mạng chất xám”.         

B.

 “cách mạng xanh” trong nông nghiệp

C.

cách mạng công nghiệp        

D.

 cách mạng khoa học – công nghệ.

A.

chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, gây nên tình trạng căng thẳng.

B.

chế tạo vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đến trước nguy cơ chiến tranh mới.

C.

chế tạo ra vũ khí hủy diệt, ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.

D.

nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa tiêu diệt nền văn minh nhân loại.

A.

tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh.  

B.

tổ chức chính trị - kinh tế lớn nhất châu Âu.

C.

tổ chức kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. 

D.

tổ chức chính trị lớn nhất châu Âu.  

A.

 Các công ty lớn xuất hiện ngày càng nhiều.

B.

Cuộc chạy đua vũ trang trở nên gay gắt.

C.

Trên thế giới đã diễn ra với xu thế toàn cầu hóa.

D.

Sự đối đầu giữa hai phe - xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trở nên nghiêm trọng.

A.

Cuộc cách mạng công nghiệp.

B.

Cách mạng sinh học.

C.

Cách mạng công nghệ.

D.

Cách mạng kĩ thuật.

A.

Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

B.

Chủ yếu trên lĩnh vực công nghệ.

C.

Diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống con người.

D.

Thời gian từ phát minh đến ứng dụng thực tiễn ngắn.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ