Đề thi Lịch sử THPT

Nội dung đề thi:

A.nơi đứng chân của lực lượng vũ trang.          
B.một loại hình hậu phương kháng chiến.
C.trận địa tiến công quân xâm lược      
D.nơi đối phương bất khả xâm phạm.
A.hỗ trợ lực lượng vũ trang.
B.quyết định thắng lợi.
C.nòng cốt.        
D.xung kích.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 - Lịch sử 12 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  ESKE1207 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) ( Tiếp theo) - Lịch sử 10 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  K4IF631 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy - Lịch sử 10 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  CMWB607 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút CÁCH MẠNG KHOA - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA - Lịch sử 12 - Đề số 3

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  6NYC103 45 Phút 25 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 - Lịch sử 12 - Đề số 4

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  ESKE1204 15 Phút 10 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Lịch sử 11 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  XSM2211 15 Phút 7 câu
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) - Lịch sử 10 - Đề số 7

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  26I1707 15 Phút 10 câu
 • Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - LSVN: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1873LSVN: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 - Đề số 1

  Cungthi.vn Cungthi.vn
  L8LS11 16 Phút 8 câu