Đề thi Lịch sử THPT

Nội dung đề thi:

A.nơi đứng chân của lực lượng vũ trang.          
B.một loại hình hậu phương kháng chiến.
C.trận địa tiến công quân xâm lược      
D.nơi đối phương bất khả xâm phạm.
A.hỗ trợ lực lượng vũ trang.
B.quyết định thắng lợi.
C.nòng cốt.        
D.xung kích.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ