Trắc nghiệm 15 phút Sử lớp 11 - Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ - Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) - Đề số 2

Trắc nghiệm 15 phút Chủ đề Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ - Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) - Sử lớp 11 - Đề số 2 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sử lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sử khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sử lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.

B.

Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX.

C.

Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.

D.

Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ.

A.

phong kiến.

B.

dân chủ tư sản.

C.

vô sản.

D.

trung lập.

A.

chiếm hữu nô lệ.

B.

phong kiến.

C.

tư bản.

D.

xã hội chủ nghĩa.

A.

giai cấp vô sản Ấn Độ.

B.

giai cấp tư sản Ấn Độ.

C.

 tầng lớp quý tộc mới ở Ấn Độ.

D.

gia cấp phong kiến ở Ấn Độ.

A.

Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.

B.

Vua Quang Tự.

C.

Tôn Trung Sơn.

D.

Từ Hi Thái Hậu.

A.

chia để trị.

B.

mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

C.

khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

D.

đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị Ấn Độ.

A.

đế quốc phong kiến quân phiệt.

B.

đế quốc thực dân.

C.

đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

D.

đế quốc phong kiến hiếu chiến.

A.

giai cấp công nhân Ấn Độ lần đầu tiên tham gia phong trào dân tộc

B.

phong trào do giai cấp tư sản lãnh đạo

C.

phong trào đã lôi cuốn được tất cả mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên một phong trào dân tộc rộng lớn

D.

có sự liên minh giữa các lực lượng, đảng phái ở Ấn Độ

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ