Trắc nghiệm 15 phút Sử lớp 11 - Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ - Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) - Đề số 4

Trắc nghiệm 15 phút Chủ đề Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ - Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) - Sử lớp 11 - Đề số 4 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sử lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sử khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sử lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Angiêri, Ai Cập, Xuđăng, Êtiôpia.

B.

Angiêri, Êtiôpia, Marốc, Libêria

C.

Ănggôla, Môdămbích, Êtiôpia

D.

Ănggôla, Môdămbích, Êtiôpia, Tuynidi.

A.

thế kỉ XV

B.

thế kỉ XVI

C.

thế kỉ XVII

D.

những năm 70, 80 của thế kỉ XIX

A.

An-giê-ri

B.

Ai Cập

C.

Xu-đăng

D.

Ê-ti-ô-pi-a

A.

mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc.

B.

mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân các nước thuộc địa.

C.

mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động.

D.

tất cả các mâu thuẫn trên.

A.

đã giành được độc lập, thoát khỏi sự cai trị của chủ nghĩa thực dân

B.

đấu tranh chống lại sự xâm lược của Mĩ

C.

thoát khỏi sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân và đạt được nhiều thành tựu

D.

một số nước đã giành được độc lập ngay từ đầu thế kỉ XIX, nhưng sau đó phải tiếp tục đấu tranh chống lại sự bành trướng của Mĩ

A.

cuối thế kỉ XVIII

B.

đầu thế kỉ XIX

C.

cuối thế kỉ XIX

D.

đầu thế kỉ XIX

A.

Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.

B.

Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng.

C.

Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.

D.

Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ