Trắc nghiệm 15 phút Sử lớp 11 - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941) - Đề số 1

Trắc nghiệm 15 phút Chủ đề Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941) - Sử lớp 11 - Đề số 1 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sử lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sử khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sử lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

đứng ngoài cuộc chiến

B.

đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc

C.

tham chiến một cách có điều kiện

D.

tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận

A.

kí với Đức, Italia Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

B.

đoàn kết với các nước tư bản dân chủ để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

C.

thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít.

D.

liên kết với Mĩ tấn công và tiêu diệt nước Đức.

A.

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

B.

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 

C.

Mở rộng giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài

D.

Đẩy mạnh xây dựng nền chủ nghĩa quốc phòng hiện đại

A.

Nga hoàng Ni-cô-lai I

B.

Nga hoàng Ni-cô-lai II

C.

Nga hoàng Ni-cô-lai III

D.

Nga hoàng đại đế

A.

Đầu hàng các nước đế quốc.

B.

Hoà hoãn, bắt tay với các nước đế quốc.

C.

Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

D.

Nhờ sự giúp đỡ của các nước khác.

A.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ

B.

Cách mạng vô sản 

C.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D.

Cách mạng văn hoá 

A.

Ngày 7 tháng 10 năm 1917.

B.

Ngày 7 tháng 11 năm 1917.

C.

Ngày 17 tháng 10 năm 1917.

D.

Ngày 17 tháng 11 năm 1917.

A.

Liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt

B.

Độc lập với nhau để phát huy sức mạnh riêng của mỗi nước

C.

Liên kết với nước đế quốc bên ngoài để nhận sự giúp đỡ

D.

Một hai dân tộc liên minh với nhau

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ