Trắc nghiệm 15 phút Sử lớp 11 - Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) - Đề số 2

Trắc nghiệm 15 phút Chủ đề Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) - Sử lớp 11 - Đề số 2 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Sử lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài,  đề trắc nghiệm Sử khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về các chuyên đề trong sách giáo khoa Sử lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Phan Bội Châu.

B.

Phau Châu Trinh.

C.

Lương Văn Can,Nguyễn Quyền.

D.

Huỳnh thúc Kháng , Trần Quý Cáp.

A.

Chống Pháp và phong kiến.

B.

Cải cách nâng cao dân sinh dân trí , dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

C.

Dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.

D.

Dùng bạo lực giành độc lập.

A.

Giúp đất nước phát triển kinh tế

B.

Mở rộng quan hệ giao lưu với nước ngoài

C.

Xác định con đường cứu nước đúng đắn

D.

Tìm hiểu cuộc sống của nhân dân lao động ở nước ngoài

A.

Cuộc vận động văn hoá lớn đầu thế kỉ XX.

B.

Cuộc cải cách kinh tế lớn đầu thế kỉ XX.

C.

Cuộc cải cách xã hội lớn đầu thế kỉ XX.

D.

Cuộc cải cách toàn diện kinh tế - văn hoá - xã hội đầu thế kỉ XX.

A.

Lương Văn Can 

B.

Nguyễn Quyền 

C.

Phan Châu Trinh 

D.

Phan Bội Châu

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ