Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1919-1930 - Đề số 1

Trắc nghiệm Lịch Sử lớp 9 - LSVN: Việt Nam trong những năm 1919-1930 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch Sử lớp 9 do cungthi.vn biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.vn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Nước Pháp phát triển kinh tế nhanh.

B.

Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.

C.

Cách mạng tháng Mười Nga.

D.

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

A.

2 lần so với 10 năm trước chiến tranh.

B.

8 lần so với 10 năm trước chiến tranh.

C.

6 lần so với 20 năm trước chiến tranh.

D.

10 lần so với 10 năm trước chiến tranh.

A.

Nam Đồng thư xã.

B.

Cường học thư xã.

C.

Tâm tâm xã

D.

Cộng sản đoàn.

A.

Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Sơn

B.

Cuộc bãi công của nhà máy dệtNam Định

C.

Đấu trang của công nhân ở Hà Nội

D.

Tất cả đều đúng

A.

Ma Cao (Trung Quốc)

B.

Hương Cảng (Trung Quốc)

C.

Thượng Hải (Trung Quốc)

D.

Đài Bắc (Trung Quốc)

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ