Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Từ năm 1960.

B.

Từ năm 1953

C.

Từ năm 1978

D.

Từ năm 1959.

A.

Tháng 3 - 1946

B.

Tháng 9 - 1945.

C.

Tháng 10 - 1945.

D.

Tháng 9 - 1964.

A.

Tháng 12 - 1997.

B.

Tháng 7 - 1999.

C.

Tháng 7 - 1997.

D.

Tháng 12 - 1999.

A.

ủy ban Mặt trận dân tộc thống nhất.

B.

Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia.

C.

Đảng Cộng sản Đông Dương.

D.

Chính phủ kháng chiến Campuchia.

A.

Hội nghị Bali tháng 2/1976

B.

Năm 1992 thành lập khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á(AFTA)

C.

Năm 1996 thành lập diễn đàn hợp tác Á Âu

D.

Năm 2007 Hiến chương ASEAN được thông qua.

A.

Ngày 17 - 8 - 1945.

B.

Ngày 2 - 9 - 1945

C.

Ngày 4 - 1 - 1948.

D.

Ngày 31 - 8 - 1975.

A.

Ở Libi.

B.

Ở Angêri.

C.

Ở Marốc.

D.

Ở Ai Cập.

A.

đường lối "Ba ngọn cờ hồng".

B.

"Đường lối chung"

C.

"Đại nhảy vọt"

D.

"Công xã nhân dân".

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ