Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - Đề số 5

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương III: Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Brunây, Malaixia

B.

nhóm 5 nước sáng lập ASEAN.

C.

Indonexia, Philippin.

D.

Thái Lan, Singapo.

A.

Ngày 23 - 4 - 1949.

B.

Ngày 1 - 10 - 1949.

C.

Ngày 1 - 10 -1950.

D.

Ngày 14 - 2 - 1950.

A.

Ngày 23 - 10 - 1991

B.

Ngày 7 - 1 - 1991.

C.

Ngày 17 - 4 - 1991

D.

Ngày 23 - 10 - 1993.

A.

Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

B.

Campuchia, Malaixia, Brunây.

C.

Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.

D.

Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

A.

Ngày 12 - 10 - 1945.

B.

Ngày 23 - 8 - 1945.

C.

Ngày 20 - 1 - 1949

D.

Ngày 13 - 8 - 1950

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ