Trắc nghiệm Sử 12 Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

bao gồm các bài giảng:

Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

B.

Cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

C.

Đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D.

Đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

A.

Diễn đàn hợp tác Á - Âu.

B.

Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ.

C.

Ngân hàng thế giới.

D.

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

A.

Sự giải thể của NATO, Vácsava cùng hàng loạt các căn cứ quân sự khác trên toàn cầu.

B.

Một cực là Liên Xô không còn, trật tự hai cực Ianta tan rã.

C.

Mĩ từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

Vị thế của Mĩ và Liên Xô suy giảm nghiêm trọng, Mĩ không còn là một cường quốc trên thế giới.

A.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 và sau cuộc khủng hoảng năm lượng 1973 đến nay.

B.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 80 và nửa sau những năm 80 đến nay.

C.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 60 và từ nửa sau những năm 60 đến nay.

D.

Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 90 và nửa sau những năm 90 đến nay.

A.

Những vật liệu mới.

B.

Công nghệ thông tin.

C.

Công nghệ sinh học.

D.

Chinh phục vũ trụ.

A.

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia; sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn; sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.

B.

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế; sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia; sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn.

C.

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế; sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia; sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn; sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.

D.

Sự sát nhập các công ti thành những tập đoàn lớn; sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ