Trắc nghiệm Sử 12 Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá 20 phút - đề số 2

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

bao gồm các bài giảng:

Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Từ đầu những năm 80.

B.

Từ đầu những năm 90.

C.

Từ sau Chiến tranh lạnh.

D.

Từ cuối những năm 90.

A.

Mở ra xu thế toàn cầu hóa trên toàn thế giới.

B.

Giải quyết tốt vấn đề an ninh lương thực cho loài người.

C.

Sáng tạo ra khối lượng hàng hóa khổng lồ.

D.

Sáng tạo ra những phương tiện kĩ thuật hiện đại.

A.

Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kĩ thuật.

B.

Các quốc gia đầu tư cho việc nghiên cứu công nghệ.

C.

Là giai đoạn công nghệ bắt đầu ứng dụng trong sản xuất.

D.

A.

Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế.

B.

Sự bùng nổ thông tin.

C.

Chảy máu chất xám.

D.

Sự đầu tư vào khoa học cho lãi cao.

A.

công nghệ enzim.

B.

công nghệ sinh học.

C.

công nghệ thông tin

D.

công nghệ tế bào

A.

hòa bình.

B.

hòa bình và ổn định

C.

hợp tác, hữu nghị.

D.

đối thoại, hợp tác.

A.

Trầm trọng thêm những bất công xã hội, phân hóa giàu - nghèo.(1)

B.

Đưa đến nguy cơ kém an toàn cho cuộc sống con người. (2)

C.

Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm đến nền độc lập tự chủ. (3)

D.

Tất cả (1), (2) và (3).

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...