Trắc nghiệm Sử 12 Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá 20 phút - đề số 3

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

bao gồm các bài giảng:

Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương VI: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Công cụ sản xuất.

B.

Vật liệu mới.

C.

Công nghệ thông tin.

D.

Thông tin liên lạc và giao thông vận tải.

A.

Ô nhiễm môi trường.

B.

Tai nạn giao thông.

C.

Vũ khí giết người hàng loạt.

D.

Dịch bệnh mới

A.

năng lượng mặt trời.

B.

năng lượng của gió.

C.

năng lượng nguyên tử.

D.

năng lượng thủy triều.

A.

Từ khi loài người xuất hiện.

B.

Từ đầu thế kỉ XXI.

C.

Từ những năm 40 của thế kỉ XX.

D.

Từ giữa thế kỉ XVIII.

A.

Phát động các cuộc chiến tranh cục bộ.

B.

Phát động Chiến tranh lạnh.

C.

Can thiệp vào các khu vực trên thế giới.

D.

Thực hiện chiến lược toàn cầu.

A.

Sự tàn phá nghiêm trọng của chiến tranh.

B.

Sự khan hiếm của nguồn lao động.

C.

Sự bùng nổ dân số và sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên một cách nghiêm trọng.

D.

Sự bùng nổ của tệ nạn xã hội.

A.

Nhân chủng học và cơ cấu ngành kinh tế.

B.

Cơ cấu ngành nghề, sự chuyển dịch chỗ ở và điều kiện lao động.

C.

Sự gia tăng của các môn học mới trong giáo dục, đào tạo. Sự thay đổi về môi trường lao động.

D.

Cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, những đòi hỏi về giáo dục và đào tạo.

A.

xây dựng sức mạnh tổng hợp

B.

chạy đua vũ trang

C.

phát triển kinh tế.

D.

củng cố quốc phòng.

A.

Từ nghiên cứu khoa học đến phát minh kĩ thuật.

B.

Từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng ngay vào sản xuất.

C.

Từ phát minh kĩ thuật đến ứng dụng trong sản xuất.

D.

Từ nghiên cứu khoa học đến phát minh kĩ thuật và ứng dụng vào sản xuất.

A.

Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại đứng trước một cuộc chiến tranh mới.

B.

Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

C.

Nạn khủng bố, gây nên tình trạng căng thẳng.

D.

Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt, đưa đến vấn nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật ngày càng tràn lan.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...