Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 20 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

B.

Cứu nguy cho chiến lược  “Chiến tranh cục bộ “ ở miền  Nam

C.

Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam

D.

Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân  ta ở hai miền đất nước

A.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên , giải phóng toàn bộ Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân 

B.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Mê Thuột

C.

Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Playcu, Kontum

D.

Tiêu diệt phần lớn quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ diện tích Tây Nguyên với 4 vạn dân 

A.

Là một hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.

B.

Được tiến hành bằng lực lương quân đội Mĩ,quân Đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ.

C.

Dựa vào vũ khí,trang bị kĩ thuật và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

D.

Âm mưu cơ bản trong Chiến lược Chiến tranh đặc biệt dùng người Việt đánh người Việt.

A.

Cứu nguy cho chiến lược Chiến tranh cục bộ,giành thắng lợi quyết đinh nhằm kết thúc chiến tranh.

B.

Trả đũa việc Quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại quân đội Mĩ ở Plâyku.

C.

Uy hiếp tinh thần,làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

D.

Cứu nguy cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh,tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pari.

A.

Đế quốc Mĩ

B.

Tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu và tay sai.

C.

Đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyền Văn Thiệu

D.

Đế quốc Mĩ và tập đoàn Dương Văn Minh.

A.

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa)

B.

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C.

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa)

D.

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

A.

Lấy nông nghiệp làm trung tâm 

B.

Lấy công nghệp làm trung tâm 

C.

Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm 

D.

Lấy thương nghiệp làm trọng tâm 

A.

Ngăn đe thực tế,Việt Nam hóa chiến tranh.

B.

Phản ứng linh hoạt,Việt Nam hóa chiến tranh.

C.

Ngăn đe thực tế,Chiến tranh cục bộ.

D.

Phản ứng linh hoạt,Chiến tranh cục bộ.

A.

Quân viễn chinh Pháp ở miền Nam đã rút hết về nước

B.

Quân viễn chinh Mĩ thay thế quân Pháp

C.

Hai bên ngừng bắn ở miền Nam

D.

Tất cả các đáp án trên đều đúng

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ