Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 40 phút - Đề số 2

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

gây nên tâm lý tuyệt vọng trong ngụy quân.

B.

lực lượng địch bị giảm sút đột biến.

C.

quân ta tiến lên một bước mới có sức mạnh áp đảo.

D.

Tất cả các phương án trên.

A.

Tối ngày 17 đến hết ngày 29-12-1972

B.

Tối ngày 18 đến hết ngày 29-12-1972

C.

Tối ngày 19 đến hết ngày 29-12-1972

D.

Tối ngày 20 đến hết ngày 29-12-1972

A.

Ngô Đình Diệm - 5/1959.

B.

Ngô Đình Diệm - 10/1959.

C.

Nguyễn Văn Thiệu - 10/1959.

D.

Ngô Đình Nhu - 5/1959.

A.

Cùng chung nhiệm vụ chống Mĩ cứu nước

B.

Cùng chung nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

Mối quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến

D.

Cả a, b, c

A.

Trong Chiến tranh đặc biệt 

B.

Trong Chiến tranh cục bộ

C.

Trong Viêt Nam hóa chiến tranh 

D.

Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai 

A.

Hoa Kì rút hết quân đội của mịnh và quân đồng minh trong thời hạn 70 ngày kể từ khi kí hiệp định.

B.

Các cuộc ngừng bắn ở miền Nam Việt Nam được thwujc hiện vào 24h ngày 28-1-1973.

C.

Hai miền Nam-Bắc Việt Nam cùng với Mĩ sẽ thương lượng về việc thống nhất đất nước.

D.

Các bên công nhận thực tế miền Nam,Việt Nam có 2 chính quyền,2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị.

A.

82 vạn hécta ruộng đất,19 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ.

B.

80 vạn hécta ruộng đất,11 vạn trâu bò, 1,5 triệu nông cụ.

C.

81 vạn hécta ruộng đất,10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ.

D.

83 vạn héc ta ruộng đất,11 vạn trâu bò, 1,9 triệu nông cụ.

A.

Chấm dứt 30 năm chiến tranh Ở Việt Nam, chấm dứt ách thống trị thực dân mới ở miền Nam.

B.

Là thắng lợi có tính chất thời đại, thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới, làm phá sản học thuyết Ni-xon, làm đảo lộn nghiêm trọng chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ.

C.

Mở ra bước ngoặt mới: là cơ sở pháp lí cho nhân dân miền Nam tiếp tục đấu tranh, miền Bắc khôi phục kinh tế, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội.

D.

A.

Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

B.

Chuyển sang làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

C.

Làm hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mĩ

D.

Đấu tranh đòi Mĩ chấm dứt chiến tranh 

A.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột

B.

Chiến thắng Tây Nguyên

C.

Chiến thắng Quảng Trị 

D.

Chiến thắng Phước Long và đường số 14

A.

Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963)

B.

Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965)

C.

Chiến thắng ấp Bình Giã (2-12-1964)

D.

Thắng lợi trong các chiến dịch An Lão (Bình Định),Ba Gia (Quãng Ngãi),Đồng Xoài (Bình Phước),...xuân-hè 1965

A.

10h15phút ngày 30-4-1975

B.

10h30phút ngày 30-4-1975

C.

10h45phút ngày 30-4-1975

D.

11h30phút ngày 30-4-1975

A.

Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

B.

Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam

C.

Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

D.

Đánh Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc

A.

Quân đội Mĩ

B.

Quân đội Đồng minh Mĩ

C.

Quân đội Sài Gòn

D.

Quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ