Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

bao gồm các bài giảng:

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương V: Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

từ 9/3 đến 14/8/1945

B.

từ 14/8 đến 28/8/1945

C.

từ 28/8 đến 15/9/1945

D.

từ 14/8 đến 2/9/1945

A.

mở đầu công cuộc đổi mới

B.

hoàn thành đổi mới

C.

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D.

tiếp tục đổi mới

A.

Hội nghị lần thứ 24 BCHTWĐ 

B.

Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.

C.

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước

D.

Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội

A.

Đổi mới là thay đổi mục tiêu XHCN.(1)

B.

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN.(2)

C.

Mục tiêu XHCN được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. (3)

D.

Câu (2) và (3) đúng.

A.

Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước XHCN khác, nên Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

B.

Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học – kỹ thuật.

C.

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1985), cách mạng XHCN ở nước ta đạt nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước kết là về kinh tế – xã hội.

Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

D.

Tất cả các đáp án trên đều đúng.

A.

Đại hội lần thứ V

B.

Đại hội lần thứ VI

C.

Đại hội lần thứ VII

D.

Đại hội lần thứ VIII

A.

Lương thực, thực phẩm.(1)

B.

Hàng tiêu dùng.(2)

C.

Hàng xuất khẩu.(3)

D.

Câu (1) và (2) đúng

A.

Hội nghị lần thứ tám (6­/1985)

B.

Hội nghị lần thứ chín (12/­1985) 

C.

Hội nghị lần thứ mười (5­/1986) 

D.

Hội nghị Bộ Chính trị (4/­1988) 

A.

Khắc phục hậu quả của chiến tranh,phát triển kinh tế.

B.

Ổn định,tình hình chính trị-xã hội ở miền Nam

C.

Thống nhất đất nước về mặt nhà nuớc

D.

Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

A.

Đạt 21,4 triệu tấn, từ thiếu ăn, phải nhập lương thực, năm 1989 chúng ta đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.sản lượng lương thực từ 2 triệu tấn (1988) lên 21,4 triệu tấn /1989

B.

Hàng tiêu dùng dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, trong đó hàng trong nước tăng hơn trước và có tiến bộ về mẫu mã, chất lượng. Các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường, phần bao cấp của Nhà nước giảm đáng kể

C.

Kiềm chế được một bước lạm phát, từ 20% (1986) còn 4,4% (1990)

D.

Từ 1986 – 1990, hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần, nhiều mặt hàng có giá trị lớn như gạo (1,5 triệu tấn – 1989), dầu thô…, tiến gần đến mức cân bằng giữa xuất và nhập khẩu

A.

Tháng 9-1975

B.

Từ ngày 15 đến 21-11-1975

C.

Từ ngày 15 đến 20-11-1975

D.

Từ ngày 16 đến ngày 26-11-1975

A.

15 đến 18/12/1985

B.

10 đến 18/12/1986

C.

15 đến 18/12/1986

D.

20 đến 25/12/1986

A.

Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý.

B.

Do quan hệ Việt Nam và Trung Quốc không bình thường.

C.

Do chính sách cấm vận của Mĩ

D.

Do hậu quả chiến tranh.

A.

Từ 24/6 -­ 3/7/1976

B.

Từ 24/7 -­ 3/8/1976 

C.

Từ 24/9 -­ 3/10/1976

D.

Từ 20/9 -­ 1/10/1976

A.

Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường

B.

Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ

C.

Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân

D.

Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ