Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

rối loạn.

B.

thành công, đưa đất nước phát triển.

C.

xung đột gay gắt.

D.

chế độ đa đảng.

A.

Ngày 19 - 8 - 1991

B.

Ngày 21 - 8 - 1991

C.

Ngày 24 - 8 - 199

D.

Ngày 21 - 12 - 1991.

A.

Những năm 70.

B.

Cuối những năm 70.

C.

Cuối những năm 70 - đầu những năm 80.

D.

Thập niên 90.

A.

Lĩnh vực kinh tế

B.

Lĩnh vực chính trị, xã hội.

C.

Lĩnh vực kinh tế, chính trị

D.

Lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

A.

khủng hoảng chính trị.

B.

khủng hoảng kinh tế.

C.

khủng hoảng tài chính.

D.

khủng hoảng dầu mỏ.

A.

Tháng 12 - 1993.

B.

Năm 1993.

C.

Năm 1992.

D.

Tháng 12 - 1992

A.

Năm 1946.

B.

Năm 1947.

C.

Năm 1948.

D.

Năm 1949.

A.

củng cố tình hữu nghị.

B.

củng cố sự hợp tác.

C.

tăng cường sức mạnh quân sự.

D.

duy trì hòa bình an ninh.

A.

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương

B.

Hội đồng tương trợ kinh tế.

C.

Tổ chức hiệp ước Vacsava.

D.

Liên minh châu Âu.

A.

Những năm 1945 - 1949.

B.

Những năm 1946 - 1949.

C.

Những năm 1948 — 1950.

D.

Những năm 1948 - 1949

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ