Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Là một tổ chức liên kết về kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

B.

Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm chống lại âm mưu gây chiến của Mĩ và Tây Âu.

C.

Là một tổ chức hợp tác về văn hóa - xã hội của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

D.

Là một liên minh quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa nhằm chống lại cuộc ''chiến tranh lạnh'' của Mĩ.

A.

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử 

B.

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. 

C.

Năm 1961, Liên Xô đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất. 

D.

Đến thập kỉ 60 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). 

A.

Muốn làm bạn với tất cả các nước 

B.

Chỉ quan hệ với các nước lớn

C.

Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

D.

Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa

A.

Từ năm 1945 đến những năm đầu 1970

B.

Từ năm 1945 đến những năm đầu 1980

C.

Từ năm 1945 đến những năm 1990

D.

Từ năm 1945 đến những năm đầu 1991

A.

Liên Bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô

B.

Liên Bang Nga đang xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

Nước Nga phải đối mặt với thách thức lớn là tình trạng không ổn định do sự tranh chấp của những đảng phái và những vụ xung đột sắc tộc

D.

Vị thế quốc tế của Nga ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

A.

Lần đầu tiên đưa con người bay vào vũ trụ.

B.

Phát triển thành công bom hạt nhân.  

C.

Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D.

Phóng tàu thăm dò Mặt Trăng.

A.

Phát triển công - nông - thương nghiệp.

B.

Phát triển công nghiệp nặng.

C.

Phát triển công nghiệp nhẹ.

D.

Phát triển công nghiệp truyền thống.

A.

Tháng 12 - 1993

B.

Tháng 12 – 1994

C.

Tháng  12 -  1992

D.

Tháng  12 – 1991

A.

B. Enxin.

B.

 V. Putin.

C.

D. Medvedev.

D.

S.Ste-pha-xin.

A.

Nhà máy thủy điện Yaly.

B.

Cầu Long Biên.

C.

Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim.

D.

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

A.

Từ năm 1995

B.

Từ năm 1996

C.

Từ năm 1997

D.

Từ năm 1994

A.

Đã xây dựng một mô hình về CNXH chưa đúng đắn, chưa phù hợp

B.

Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới

C.

Những sai lầm về chính trị và tha hóa về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước

D.

Hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước

A.

Hòa bình, trung lập

B.

Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới

C.

Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

D.

Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ

A.

Hình thành một liên minh quân sự giữa các nước Đông Âu và các nước ở châu Á.

B.

Làm thất bại âm mưu chống phá phe xã hội chủ nghĩa của Mĩ và các nước đồng minh.

C.

Đưa Liên Xô trở thành cường quốc quân sự đứng đầu thế giới.

D.

A.

Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn

B.

Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô sản xuất tăng 73% so với trước chiến tranh

C.

Từ 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%

D.

Từ giữa thập kỉ 70 của thỊ kỉ XX, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% sản lượng công nghiệp của 

thế giới

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ