Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

phóng thành công vệ tinh nhân tạo

B.

phóng tàu vũ trụ Phương Đông

C.

chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

phóng vệ tinh nhân tạo và tàu vũ trụ Phương Đông

A.

Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng.

B.

Xây dựng, phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.

C.

Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

D.

Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.

A.

3200 thành phố

B.

2700 thành phố

C.

7000 thành phố

D.

1710 thành phố

A.

Thực hiện chính sách chống cộng

B.

Tiến hành Chiến tranh lạnh

C.

Bao vây

D.

Bao vây, cô lập

A.

1973

B.

cuối những năm 70

C.

cuối những năm 80

D.

1980

A.

Xây dựng liên minh phòng thủ về quân sự - chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu.

B.

Tăng cường chạy đua vũ trang để gây xung đột, chiến tranh thế giới.

C.

Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO.

D.

Duy trì hòa bình và an ninh châu Âu, củng cố tình hữu nghị, sự hợp tác và tăng cường sức mạnh của các nước XHCN.

A.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1970 

B.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1980

C.

Từ năm 1945 dến những năm 1990

D.

Từ năm 1945 dến những năm đầu 1991

A.

xung đột dân tộc

B.

xung đột các phe phái.

C.

chế độ tổng thống, đa nguyên chính trị.

D.

thất bại.

A.

Ngả hẳn về phương Tây để nhận được viện trợ.

B.

Chỉ thiết lập quan hệ với các nước châu Á.

C.

Một mặt ngả về phương Tây, mặt khác chống lại các nước châu Á.

D.

A.

Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai.

B.

Cơ sở vật chất - kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu.

C.

Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

D.

Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ.

A.

Năm 1950

B.

Giữa những năm 70

C.

Nửa cuối những năm 70

D.

Năm 1975

A.

Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

B.

Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa.

C.

Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.

D.

Một số nước thực hiện chế độ trung lập.

A.

Đứng thứ nhất trên thế giới

B.

Đứng thứ hai trên thế giới

C.

Đứng thứ ba trên thế giới 

D.

Đứng thứ tư trên thế giới

A.

Cải thiện một bước đời sống cho nhân dân

B.

Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân

C.

Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội 

D.

Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành hệ thông xã hội chủ nghĩa từ năm 1949

A.

Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động

B.

Cải cách ruộng đất

C.

Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản

D.

Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân

A.

Người đầu tiên bay lên sao hỏa 

B.

Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo

C.

Người đầu tiên bay vào vũ trụ

D.

Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng

A.

CHDC Đức.

B.

Liên Xô.

C.

Tiệp Khắc.

D.

Ba Lan.

A.

Ngày 1/1/1955.

B.

Ngày 8/1/1949.

C.

Ngày 8/1/1950.

D.

Ngày 1/8/1950.

A.

Nước Mĩ

B.

Liên Xô

C.

Nước Anh.

D.

Nước Pháp

A.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

B.

Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

C.

Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

D.

Xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

A.

Thực hiện quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau về kinh tế giữa các thành viên

B.

Phối hợp giữa các nước thành viên trong các kế hoạch kinh tế dài hạn

C.

Giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất

D.

“Khép kín cửa” không hòa nhập với nền kinh tế thế giới

A.

Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946-­1949) và sự nhiệt tình của nhân dân   

B.

Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

C.

Sự giúp đỡ của Liên Xô

D.

Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ