Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 20 phút - Đề số 3

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

bao gồm các bài giảng:

Bài 6: Nước Mĩ
Bài 7: Tây Âu
Bài 8: Nhật Bản

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) môn Lịch sử lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

B.

khối quân sự ở Trung Cận Đông.

C.

khối quân sự ở Nam Thái Bình Dương.

D.

hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á.

A.

Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật.

B.

Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô

C.

viện trợ của Mĩ cho Nhật Bản.

D.

Mĩ xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.

A.

25/3/1957 tại Italia

B.

25/3/1958 tại Đức

C.

25/3/1959 tại Pháp

D.

25/3/1960 tại Hà Lan

A.

Tổng thống Giônxơn

B.

Tổng thông Níchxơn.

C.

Tổng thống Aixenhao.

D.

Tổng thống Kennơđi.

A.

Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta.

B.

Tại hội nghị I-an-ta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.

C.

Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng.

D.

Tất cả ý trên.

A.

Cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII

B.

Cuối thế kỉ XVIII đến đầu năm 1945

C.

Từ năm 1945 đến nay

D.

Từ năm 1991 đến nay

A.

Ngày 1 - 7 - 1967.

B.

Ngày 7 - 12 - 1991.

C.

Ngày 25 - 3 - 1957

D.

Ngày 18 - 4 - 1957

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ